Lagsstyret
Leiar: Else Helen Remme - tlf. 452 88 421
Kasserar: Åshild Iren Karlsbakk - tlf. 95 18 00 51
Nestleiar: Willy-André Daniel - tlf. 92 41 75 16
Skrivar: Per Gunnar Beyer - tlf 906 43 044
Styremedlem: Øyvind Skodje - tlf 995 88 930

Lagsrådet: Bjarne Breivik - tlf 918 80 618

Undergrupper
Dansegruppene: Annbjørg Pedersen - tlf. 907 99 774
Musikkgruppene: Leikny Aasen - tlf 909 58 013
Husstyret: Janne Kvamme - tlf. 991 50 545
Hyttestyret: Svein Kåre Svabø - tlf 926 14 522

Futt og Fart: Prosjektleiar Leikny Aasen - tlf. 909 58 013
 
Andre telefonkontaktar:
Lagshuset - tlf. 70 12 56 64 mobil 991 50 545