Salsa Danseforma salsa Salsa er ei danseform som har opphav i den cubanske Son (rundt 1920-talet) og Afro-cubansk dans (spesielt Rumba). Salsa er ein veldig populær dans i heile den latinske verda, og spesielt i Latin-Amerika. Salsa kan dansast som pardans, slik for eksempel Los Angeles-stilen (LA), eller som cubansk stil. Cubansk salsastil kan òg dansast som ringdans der para står i ein sirkel. Denne siste danseforma kallast Rueda de Casino, og er veldig sosial og fått auka popularitet i Noreg òg. Du kan lese meir om denne danseforma her: http://www.ruedastandard.no/ Her er òg Youtube-lenke som viser ulike figurar og danseformasjonar. Musikken salsa Musikken voks fram i andre halvdel av 1900-talet blant latinarar i New York. Musikken er ei blanding av cubansk og puertoricansk musikk, blanda med rytmer frå jazz og afrikansk musikk. Her er nokre nettstader som gjeld kurs og arrangement: http://www.salsanordic.com/ http://www.salsasite.no/ http://www.salsakompaniet.no/ http://www.danseglede.no Kontakt-personar: Arne Kvalvik, mobil 99 22 49 94 eller arne_kvalvik@yahoo.com