Fredag 21/3 
20.00     Taco til kvelds
Lørdag 22/3
09.00     Frokkost
11.00     Felles dans ca 45 min.   «Favoritten min
12.00     Inndeling i grupper
Kjøkkengruppe - Handarbeidsgruppe - Uteaktivitetsgruppe - Teatergruppe/Sanggruppe
13.00     Lunsj                   
14.00     Filming av «Favoritten min».  Spel, sang og dans
14.30     Ut på tur.  Sporløp til vatnet
16.00     Grupper fortsetter
19.00     Middag  -  Dans  -  Musikk  -  Leik
 
Søndag 23/3
Frokost, Rydding, Avreise
 
PRIS:
Born 100 Vaksne 200 (inkl. mat, aktivitetar og overnatting)
PÅMELDING innan 18. mars
tlf. 909 58 013 (Leikny) eller
tlf. 951 80 051 (Åshild)