HENT bygger Skansekaia i Ålesund

HENT AS har inngått kontrakt med Skansekaia Utbygging AS om bygging av Skansekaia i Ålesund. Byggeplassen ligger ved hurtigrutekaia i byen og eksisterende havneterminalen skal først rives før det skal føres opp tre nye bygg med sammenhengende parkeringskjeller i underetasjen.

Bygg A, B og C inneholder i hovedsak kontorer med tilhørende bifunksjoner. Bygg B skal blant annet romme passasjerrom for Hurtigruten, bygg C skal i første etasje være ny havneterminal og under bygget vil det anlegges en ny parkeringskjeller som skal betjene leietakere i bygget.

"HENT ser fram til å delta i videreutviklingen og byggingen av en så markant del av Ålesund by. Prosjektet vil kreve god planlegging og en solid gjennomføring – noe vi skal sørge for" , sier Markeds- og utviklingsdirektør i HENT AS, Knut Alstad.

"Vi vil starte bygging i januar – men planleggingsprosessen er allerede godt i gang" understreker avdelingsleder for HENT i Møre og Romsdal, Terje Melseth Prosjektet omfatter også opparbeidelse av gater og parkanlegg i forbindelse med byggene. Utbyggingen er på til sammen 21.000 kvm bygningsmasse og vil representere en fornyet og spennende sjøfront til Ålesund by.

Oppstart blir januar 2014 og kontraktssummen ligger på om lag NOK 500mill. eks. mva. Ferdigstillelse er planlagt tidlig i 2016.

"Det har vært et mål å aktiviserer gateplanet i størst mulig grad. Etablering av 450-500kontorarbeidsplasser vil danne grunnlag for ny virksomhet i jugendbebyggelsen. Det vil bli mer attraktivt å gjøre investeringer i den eksisterende bygningsmassen og bidra til å øke aktiviteten i Skansen. Bydelen vil få et sårt tiltrengt løft etter å ha opplevd stagnasjon gjennom to tiår etter at ferjetrafikken forsvant," skriver arkitektene Slyngstad Aamlid Arkitekter i sin rammesøknad til Ålesund kommune.

"Eierne i Skansekaia Utvikling AS har stor tro på regionen og at prosjektet blir et løft for bysentrum. Vi er fornøyde med å komme i mål med forhandlingene og ser frem til at det gamle lagerbygget kan rives ved nyttår. Vi har tiltro til at Hent vil levere det både vi og ikke minst våre leietakere forventer med hensyn til kvalitet, fremdrift og sluttføring. Dette er en positiv nyhet for oss som har jobbet lenge for en realisering av prosjektet og et resultat av godt samarbeid med Ålesund kommune ved plan og bygning, bortfester Ålesundsregionen Havnevesen og det private næringslivet. Det blir spennende å delta videre i prosessen av det som blir et flott prosjekt midt i sentrum", sier Albert Krohn-Dale Aarøe i Skansekaia Utvikling AS.