Måndag:
TORADAR kl. 20 annankvar måndag
 
Tysdag:
FUTT OG FART
Nystarta felegruppe kl. 17:30 - 18:00
Felegruppe fra 6 år  kl. 18:00 - 18:45
Dansegruppe           kl. 18:45 - 19:15
Felegruppe vidarekomne kl. 19:15 - 20
 
Barnegruppa spelar fele, dansar folkedans og leikar.
 
LEIKARRINGEN kl. 20 - 22
Dei vaksne dansar gammaldans som vals, reinlender og polka m.m. og bygdedans som rørospols og springar.
 
HARDINGFELELAGET kl. 20 - 22
Ungdomsgruppa har eigen øving før dei vaksne kjem. Hardingfelelaget spelar gammaldans og bygdedans på hardingfele. Laget ønskjer også utøvarar som kan delta med akkompagnement på toradar, trekkspel, bass og gitar.
 
Onsdag:
Felegruppe frå 8 år kl. 17:30 - 18:30
Ungdomsgruppa frå 8 år driv også med dans (folkedans og halling)
 
Torsdag:
SPELEMANNSLAGET
Spelemannslaget spelar vanleg fele, eller tyskfele om ein vil. Dei har eigen kompegruppe med trekkspel, bass og gitar.
 
Andre aktivitetar:
Gruppene deltek på felles turar, kappleikar og andre tilstellingar.
 
HYTTA "HØGDA" på Emblemsfjellet er ofte i bruk til eigne medlemmer.
 
LAGSHUSET i Sorenskrivar Bulls gate 4 i Ålesund blir nytta til øvingar og festlege samkome.
 
UTLEIGE: Festsalen og hytta kan leigast av andre
 
HYBLAR: Vi har fleire hyblar til leige.