Priser:

kr 250 for vaksne

kr 150 for ungdom under 16 år

 GRATIS for born under 7 år

Påmelding til Svein Karlsbakk tlf. 97086269