Velkomne til Sjokoladekappleiken og leikfesten 22.10.2011
 
 
Endring på tidspunkt for oppstart!

Kappleiken vil starte først kl 14.00 og leikfesten kl 17.00

Dette heng saman med at vi pr i dag har rundt 65 påmelde til kappleiken og kan krympe tidsbruken. På leikfesten er der påmeldt 10 personar.

Romsdal Spelemannslag, som har 75års jubileum i år, bestemte seg då for at alle som har meldt seg på berre kappleiken eller begge deler, herved vert inviterte til å delta på leikfesten saman med foresatte / ledsagere. Vi håper på denne måten å fleire med på festen.
 
 
Send melding til oss om kor mange de blir så snart som råd er.

Gratis for alle born !
Kr. 100,- for vaksne /ledsagere.

Program: 
 
Vi starter opp med polonese der alle kan delta i lang lang rekke og med musikalsk leiing av Romsdal Spelemannslag.
Vi går kjapt over til å danse ein Reinlender og ein Polka. Samdans.
Der etter kjem ein “moro mann” / m gitar.
Det blir meir gitar og sang av ein ung gut frå Fræna.

Servering av varm rett.

Da er det på tide å danse litt igjen. Her vil vi gjerne ha laga til å stille med musikk.

Fritt Fram! Er der nokon som vil underhalde litt så er det anledning for det her og no.

Når det skal være nok er opp til kvar og ein.

Så seier vi lev vel!

Velkomne!

Romsdal Spelemannslag
Guttorm R. Ulvund