LAGSTUR SØNDAG 11.09.11

I år går turen til Runde.
 
Laget leiger buss, og starter frå rutebilstasjonen i by'n kl 09.00 og frå Moa kl 09.30.
 
Vi legg opp til fjelltur med tur ned til Runde fyr (ikke så bratt som mange trur - møtte ein gut på 2 ½ år som gikk opp på egne bein).
 
Hvis det er nokon som ikkje vil på fjellet, er det muleg å leige båt for ein tur ut til fuglefjellet og videre rundt øya. Det er ikkje så mykje fugl på den tida, men kan vere ein fin tur likevel. Eller ein kan legge turen til Grasøyane og sjå etter sel.
 
Båturen kostar kr 200,- for vaksne og kr 100,- for born, og tek ca. 2 timar.
Båten(-ane) tek 12 – 13 pers.
 
Husk å ta med niste.
 
 
Det er lagt opp til dagstur, men det er mulig å overnatte ute på fyret. Staden brukes av turistforeiningen og er sjølvbetjent, DNT-nøkkel og vanlige DNT-priser.
 
Vert det bra ver, tenkte vi å grille i fjøra/sanden på Runde etter turen. Kvar må då ta med eigen grillmat. Vi ordner med grill.
 
Vi håper mange av medlemmane har høve til å vere med :)

 
Påmelding innan 28. august (gjerne før) til

 
Annbjørg P. 907 99 774
Olav W. 913 85 808