- ditt ungdomslag i Ålesund!

Bunadsrose

Er du ei av dei som meiner at skautet ditt ikkje passar...at det er vanskeleg å få til å sitte? Då kan du melde deg på dette dagskurset!

Kurs i knytting av bunadsskaut mandag 9. mai kl. 20:00

Det er flott med skaut til Sunnmørsbunaden! Men kan du knytte det?

Snart er det 17. mai, og for dei fleste er dette den store bunadsdagen. Meld deg på kurs og lær å knytte skautet slik det er tenkt. Vi har ekspertisen!

Kun ein kursdag! Mandag 9. mai kl. 20:00. Det varer ca 2 - 3 timar.

Påmelding innan 7. mai til Annbjørg Pedersen, tlf. 90799774 eller epost annbjorg.pedersen@gmail.com

2011-04-02


IMG_6656_cropped_343x455

Folkemusikk er både spel og dans. Vil du vere med, så heng på!

Kurs med Magne Kleiveland 18. - 20. mars

Magne Kleiveland frå Osterøy i Hordaland er mellom dei mange dyktige musikarane og dansarane som har gjort tradisjonskunne til levebrød.
2010-11-27
Tre nåla

Vil du vere med, så heng på!

FUTT OG FART - eit musikk og danseprosjekt for born

Vi starter opp på nytt etter julefeiringa tysdag 10. januar kl. 18:00 - 19:15!

Prosjektet Futt og Fart er eit tilbod om opplæring i folkemusikk og folkedans retta mot barn frå 8 år og oppover.
2010-11-19