Ungdomslaget Ivar Aasen arrangerer konsert med gruppa Harpa på Lagshuset i S. Bullsgt. 4 måndag 3. juni.

I tillegg til Harpa, vil også utøvarar frå laget delta med dans og spel. Meir informasjon vil kome seinare.

 

Sjekk video: http://www.youtube.com/watch?v=Q08LdWeynPU