Ei STOR TAKK til alle for at de var med å gjera turen muleg å gjennomføra. Alle plassar vi besøkte fekk eg kommentarar om den gjestefriheten dei blei møtt med og kor hyggelege og trivelege alle var å vera saman med. Eg må berre stilla meg bak alle dei positive tilbakemeldingane og takke for all den innsatsen de har lagt ned.

Håper de fekk noko igjen i form av litt, for oss normenn, litt uvanleg musikk. Etter å ha vore på tur to gongar tidlegare med Beth og musikarvenene hennar har eg lært meg å settja stor pris på musikken deira.

Leggjer ved eit gruppebilete av alle som spelte etter den siste konserten dei hadde i Lillehammer kirke.

Ynskjer alle ein rikig god sommar.

 

Vennleg helsing

Hogne