GAMMELDANSKURS

 Kursstart måndag 30. januar kl. 20:30

Varighet: 6 kveldar á 1,5 time

Pris kr 400,00

Stad: Sorenskriver Bulls gt. 4 - Ålesund

 Påmelding til Annbjørg Pedersen tlf. 90 79 97 74 eller fyll ut skjemaet nedanfor!