Tidsskjema:
 
Mandag       16. september kl. 18 på Teaterfabrikken – felles for alle grupper
Tirsdag        17. september kl.18:00 – 20:30 Molja-gjengen med instruktør Tor Arne
Onsdag       18. september kl. 18:00 – 20:30 Molja-gjengen med instruktør Tor Arne
Torsdag      19. september kl. 18:00 – 20:30 Molja-gjengen med instruktør Tor Arne
Fredag        20. september kl. 11:00 – 14:00 Kostymeprøver for de som kan
Lørdag        21. september kl. 12:00 – 18:00 Individuelle kostymeprøver
Søndag       22. september kl. 17:00 – 20:00 Diverse prøver etter nærmere beskjed
Mandag       23. september kl. 17:00 – 21:00 Tekniske prøver for alle med lyd og lys
Tirsdag        24. september kl. 17:00 – 21:00 GENERALPRØVE med publikum
Onsdag       25. september kl. 18:00 – 21:00 PREMIERE
Torsdag      26. september kl. 18:00 – 21:00 FORESTILLING
Fredag        27. september kl. 18:00 – 21:00 FORESTILLING
Lørdag        28. september kl. 18:00 – 21:00 FORESTILLING