Program:

Fredag:
18.00 – 19.00              Registrering, innkvartering – på Sunnylven Samfunnshus/Skule
19.00-20.00                Kveldsmat
20.15-21.30                Velkomstkveld. Presentasjon av laga, t.d. Song, slagord eller anna innslag
21.30-00.00                Diskotek (Eventuelt til kl 01.00 for ungdomsskuleelevar)
22.00                           Leiarmøte
 
Laurdag:
08.30                           Vekking
09.00 - 10.00              Frokost           
10.00-10.30                Vi gjer oss klar for å danse i sentrum og på institusjonar
10.30-12.30                Vi dansar i sentrum og på institusjonar.
13.00-14.00                Lunsj
14.15-17.00                Frie aktivitetar
17.30- 20.00               Grilling på badestranda
20.00-01.00                Programkveld med diskotek
22.00                           Leiarmøte
 
Søndag:
08.00                           Vekking
08.00 – 09.00              Frokost
09.30- 11.00               Natursti, og på med bunad/ fine kle
13.00                           Stemnegudstjeneste, Stemnetog og hovudstemne
15.30                           Heimreise og TAKK FOR I ÅR J
 
Frie Aktivitetar:
På barnestemnet kan du delta på EIN fri aktivitet på ca. 2 tima.
Du kan velje mellom desse aktivitetane:


På grunn av ulike grunner kjem aktivitetane i ein mail seinare i sommar.
Vi vil sende ut ein ny folder der vi får påplass alle opplysningane om aktivitetane.
 
Vi ønsker eit ca antall på kor mange barn og vaksne som deltek får kvart lag innen : 30 juni.
 
Påmelding innen 25. August.
Til Sunnmørsstemna for born
V/  Marianne Fivelstad              
 tlf. 416 89 525 / påmelding@hellesyltul.no
6218 Hellesylt
 
Prisar:
Medlemmar                        kr 350
Søsken                                kr 300
Ikkje medlem                     kr 400
Leiar / andre vaksne         kr 350
Betaling: Det er ønskeleg at laga betaler samla frå ein konto.
Innen 2. September til konto nr: 3974 51 02275
 
 
Hugs å ta med:
Sovepose

Liggeunderlag
Bunad om du har
       (Visst ikkje - andre fine kle)       
Dansesko og utesko                            
Kosebamse
Fritidskle
Regnkle
Lommepengar og godt humør
 

Oppfordring til deltakarlaga:
Vi oppfordrar alle lag til å delta med program på kveldane. Dette kan vere song, sketsj, eller ein leik som alle kan vere med på, eller noko anna som de har lyst til å framføre.
 
Anna praktisk informasjon :

 
Gje melding ved påmelding dersom det er nokon som har matallergi og treng diettkost.
 
Vi gleder oss til du kjem på stemne
og ynskjer alle ei fin helg på Hellesylt !
 
Beste helsing
Hellesylt Ungdomslag
og Sunnmøre frilynde Ungdomssamlag