Vi har mottatt invitsjon frå Volkstanzgruppe Stainz om å komme til dei i august 2011. I perioden 8. - 15. august skal der vere ei stor lokal fest som dei særskildt ønskjer oss velkomne til.

Volkstanzgruppe Stainz var gjestar hos oss under folkedansveka i august i Ålesund. Dei kom med ein busslast spreke ungdomar frå 4 - 65 år. Nivået på konsertane deira var høgt og dei vart lagt godt merke til i bybiletet.

Dei har ei flott heimeside her: http://www.volkstanzgruppe-stainz.at